Monitoramento 2023 - DBIPro©️

Indicadores

CANAIS

Globo

Record

SBT

Band

RedeTV!

Sonia abrao caso eloa

INDICADORES MÍNIMOS (Brasil)

2.586.984

684.113

445.946

199.284

118.276

Extra

Extra

INDICADORES MÁXIMOS (Brasil)

14.565.346

1.285.845

893.991

601.888

509.891

Extra

Extra

CANAIS

Sonia abrao caso eloa

Sonia abrao caso eloa

Sonia abrao caso eloa

Sonia abrao caso eloa

Sonia abrao caso eloa

Sonia abrao caso eloa

INDICADORES MÍNIMOS

Extra

Extra

Extra

Extra

Extra

Extra

INDICADORES MÁXIMOS

Sample Chart Title

Sample chart description